1. KTO MOŻE UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA?

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” jest przedszkolem ogólnodostępnym do którego mogą uczęszczać wszystkie dzieci, które skończyły 2,5 lat.
Przedszkole przyjmuje również dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

2. JAK WYGLĄDA REKRUTACJA

Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się w trzech etapach:
1) Etap pierwszy polega na dostarczeniu przez Rodzica karty zgłoszenia. Osoby zainteresowane przedszkolem zobowiązane są do zapoznania się ze Statutem placówki. Wypełnione i podpisane karty zgłoszenia należy kierować na adres: rekrutacja.bajkowydworek@gmail.com
2) Etap drugi polega na zatwierdzeniu listy dzieci na dany rok szkolny i przesłaniu przez Dyrektora informacji o wynikach rekrutacji w formie mailowej początkiem roku (przełom marca i kwietnia).
3) Etap trzeci polega na spotkaniu Dyrektora z Rodzicami przyjętych dzieci w celu uzupełnieniu spraw formalnych.

Po zamknięciu rekrutacji na dany rok szkolny, dzieci które nie zostały przyjęte zostają wpisane na listę rezerwowych, oczekując na zwolnienie się miejsca.
W przypadku wolnych miejsc w danej grupie wiekowej, rekrutacja trwa cały rok.

3. KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA?

Kartę zgłoszenia do przedszkola można wysyłać przez cały rok.

Rodzeństwo naszych przedszkolaków i absolwentów ma pierwszeństwo uczęszczania do przedszkola w przypadku złożenia karty zgłoszenia w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.