Przedszkole jest drugim obok domu rodzinnego znaczącym środowiskiem, w którym dziecko już w pierwszych latach swojego życia zdobywa wiedzę o współczesnym, otaczającym go świecie. Jest miejscem uczącym nie tylko samodzielnego funkcjonowania ale przede wszystkim prawidłowego nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest przemyślane i zgodne z tymi wartościami zaplanowanie pracy przedszkola.

 1. Przedszkole prowadzi działalność przez cały rok  kalendarzowy od 6.30 do 17.00 w trzech budynkach:
  – sale edukacyjne mieszczą się przy ulicy Spokojnej 21 oraz Spokojnej 31 w Chybiu
  – gabinety psychologiczno-pedagogiczne ul. Morcinka 37
 2. Przedszkole prowadzi grupy jednorodne wiekowo lub mieszane tzw. rodzinkowe dla dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat, w tym dzieci niepełnosprawne.
 3. Przedszkole prowadzi „zerówkę” – każde dziecko ma zapewniony indywidualny program nauczania i przygotowania do szkoły.
 4. Organizacja pracy przedszkola przewiduje następujące punkty w Ramowym Planie Dnia:
  – podstawa programowa realizowana jest podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Ramowy Plan dnia nie przewiduje spania dzieci po obiedzie. Odpoczynek poobiedni to relaksacja z bajkoterapią, W.Sherborne, muzykoterapia – w okresie letnim prowadzona także  ogrodzie ciszy.
 6. Ramowy Plan Dnia przewiduje posiłki dzieci , których czas określa się corocznie i w zależności od potrzeb dzieci.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest podczas pracy bieżącej przedszkola.
 8. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniem organizowane są  indywidualnie wg zaleceń wynikających z orzeczenia i aktualnych potrzeb dziecka dokonanych w wyniku ewaluacji IPETu.
 9. Programy autorskie terapeutyczne i inne prowadzi się oprócz realizacji pdstawy programowej.
 10. Organizacja przedszkola przewiduje co roku realizację przyjętych Priorytetów pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola.
 11. Organizacja pracy przedszkola przewiduje zamknięcie przedszkola w dniach 24 i 31 grudnia każdego roku oraz  prowadzenie dyżuru dla zapisanych dzieci w dniach między świątecznych.
 12. Organizacja przedszkola przewiduje szkolenia, warsztaty, zajęcia otwarte , zajęcia adaptacyjne dla rodziców i dzieci w ramach przedszkolnej  „Kawiarenki warsztatowej”

Co nas wyróżnia?
Wysoka jakość pracy, pobyt dziecka w miłej atmosferze oraz dostęp do specjalistów i pomoc dzieciom mającym problemy rozwojowe.

RAMOWY PLAN DNIA

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola – grupa zbiorcza (zajęcia opiekuńcze).

Realizacja zadań w ramach projektu „Mierz wysoko” – gimnastyka buzi i języka.

abawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem (realizacja pp)

8.00- 8.30

Zajęcia opiekuńcze. Powitanie – zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa/rytmika.

Czynności higieniczno-samoobsługowe- przygotowanie do posiłku

8.30-9.00

Śniadanie

9.00-9.30

Czynności higieniczno-samoobsługowe – mycie zębów, toaleta.

9.30-10.00

Zabawy dowolne  służące realizacji pomysłów dzieci.
Zajęcia indywidualne w ramach ppp.

Zajęcia samoobsługowe w szatni, zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym  lub w sali przy otwartym oknie.

10.00-11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia  z całą grupą
z uwzględnieniem  stopnia trudności dostosowanych do indywidualnych możliwości dzieci i wieku.  Realizowane treści zgodne z obowiązującą podstawą programową. Wparcie nauczyciela współorganizującego i pomocy dla dzieci.

Język angielski/ Zajęcia indywidualne z dziećmi

11.30-12.00 

Obiad.

12.00-12.30

Relaksacja  połączona ze słuchaniem muzyki

Spotkanie z literaturą dziecięcą w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”, 

13.00-13.20

Zajęcia  ruchowe organizowane i swobodne

Zajęcia indywidualne w ramach ppp

13.20 -13.30

Czynności higieniczno-samoobsługowe  – przygotowanie do posiłku.

13.30 -14.00

Podwieczorek I

14.00-16.00

Grupa zbiorcza .Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe przy muzyce. 

Ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
i potrzeb, zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia dzieci.

16.00-16.30

Podwieczorek II

16.30-17.00

Grupa zbiorcza – zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo
w sali lub na świeżym powietrzu,  realizacja autorskich programów edukacyjno- wychowawczych., doskonalenie umiejętności społecznych. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Zajęcia dodatkowe : rytmika, dogoterapia, zajęcia szachowe dla zerówki,  zajęcia teatralne, zajęcia  z kodowania i programowania, poranna gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne, mali czytelnicy wielkiej literatury i inne.