1. MOJE DZIECKO SKOŃCZY 2,5 LAT W SRODKU ROKU SZKOLNEGO, CZY MOŻE ROZPOCZĄĆ UCZĘSZCZANIE DO PRZEDSZKOLA POŹNIEJ NIŻ WE WRZEŚNIU?

Dzieci, które na dzień 1 września nie mają ukończonych 2,5 lat mogą rozpocząć uczęszczanie w terminie późniejszym (po osiągnieciu odpowiedniego wieku)
jeśli przedszkole będzie posiadała wolne miejsca.

Przykład : Dziecko które skończy 2,5 lat 15 stycznia, może rozpocząć uczęszczania
do przedszkola od 1lutego.

2. CZY WYSŁANA KARTA ZGŁOSZENIA OZNACZA MIEJSCE W PRZEDSZKOLU?

Karta zgłoszenia jest informacją dla przedszkola o chęci uczęszczania Państwa dziecka
do nas. Informację o przyjęciu do przedszkola potwierdza dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

Pozytywna decyzja kończy się spotkaniem z Dyrektorem i podpisaniem umowy.

3. MOJE DZIECKO JEST NA LIŚCIE REZERWOWEJ – CO TO OZNACZA?

Po zamknięciu rekrutacji na dany rok szkolny, dzieci które nie zostały przyjęte pozostają na listach rezerwowych, oczekując na zwolnienie się miejsca.

W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu kontaktujemy się kolejno z Rodzicami dzieci znajdujących się na liście rezerwowej z informacją o możliwości rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola.

4. JAK WYGLĄDA ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA?

Przedszkole przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego umożliwia nowym dzieciom zapoznanie się z placówką w ostatnim tygodniu sierpnia lub na tydzień przed planowanym przyjściem dziecka do przedszkola.

Adaptacja polega na zapoznaniu się z wychowawcą grupy na zorganizowanych zajęciach otwartych oraz oprowadzeniu po placówce.

*UWAGA! Ze względu na panującą epidemię SARS-CoV-2, Dyrektor indywidualnie ustala
przebieg adaptacji dziecka do placówki.

5. CO DZIECKO POTRZEBUJE DO PRZEDSZKOLA?

Dziecko do przedszkola potrzebuje:
– buty zmienne
– 2 komplety ubrań na zmianę (bluzka, spodnie, majtki, skarpetki)
– 2 paczki chusteczek higienicznych pakowanych po 100 szt. (mokre i suche)
– szczoteczkę i pastę do zębów *

*UWAGA! Ze względu na panującą epidemię SARS-CoV-2 przedszkole czasowo zawiesiło mycie zębów w placówce.

6. ILE WYNOSI OPŁATA WPISOWA

Opłata wpisowa jest jednorazowa na cały pobyt dziecka w przedszkolu i wynosi 250 zł