Przedszkole w chwili obecnej korzysta z programu rozliczeniowego (dooplacenia.pl), który automatycznie przeliczy i poinformuje Rodzica o wysokości płatności za usługi przedszkolne w danym miesiącu.

Informacja przesyłana jest bezpośrednio na wskazane w umowie konto e-maile lub poprzez aplikację którą bezpłatnie można pobrać na telefon. Aplikacja umożliwia indywidualne monitorowanie płatności za pobyt dziecka w przedszkolu – można ją pobrać na telefon poprzez Google Play oraz App Store.

* Podane ceny dotyczą obecnie obowiązujących stawek. Czesne może ulec zmianie od 1 września w granicach 10-20%.

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” jest przedszkolem ogólnodostępnym, w którym czesne uzależnione jest od zadeklarowanych przez Rodzica godzin pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

RODZAJE PAKIETU USŁUG PEŁEN PAKIET USŁUG Z DOŻYWIANIEM CENA PAKIETU
PAKIET I do 6 godzin 450 zł
PAKIET II do 8 godzin 500 zł
PAKIET III do 10 godzin 550 zł
PAKIET SPECJALNY
*dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
A) do 6 godzin
B) do 8 godzin
250 zł
300 zł
ODLICZENIA ZA NIEOBECNOŚĆ 1 dzień nieobecności w przedszkolu – 5zł
ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA Drugie dziecko i więcej Czesne pomniejszone
o 30%

 

Dodatkowo wymagane jest uiszczenie jednorazowo wpisowego w wysokości 250 zł – dotyczy one tylko dzieci których miejsce w naszym przedszkolu zostało potwierdzone.

Czesne miesięczne jest płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca przelewem wg poniższego wzoru:

NR KONTA: 44812610330056322830000010 Bank Spółdzielczy Skoczów oddział w Chybiu

TYTUŁ WPŁATY: Imię i nazwisko dziecka, nazwa miesiąca za który dokonuje się wpłaty