Krzysztof Pietroszek

Krzysztof Pietroszek

Właściciel przedszkola, dyrektor
Danuta Pietroszek

Danuta Pietroszek

Nadzór pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta
Patrycja Mikołajec

Patrycja Mikołajec

Wicedyrektor , pedagog, oligofrenopedagog
Magdalena Krzempek

Magdalena Krzempek

Pedagog, terapeuta pedagogiczny
Ksymena Grygierek

Ksymena Grygierek

Pedagog, terapeuta SI
Olga Puzoń

Olga Puzoń

Pedagog, oligofrenopedagog
Anna Pustelnik

Anna Pustelnik

Pedagog
Paulina Kohut

Paulina Kohut

Pedagog, logopeda
Dominika Czylok

Dominika Czylok

Pedagog, oligofrenopedagog
Natalia Radlak-Musioł

Natalia Radlak-Musioł

Pedagog
Karolina Marekwica

Karolina Marekwica

Pedagog
Aneta Stec

Aneta Stec

Pedagog, nauczyciel wspomagający
Agata Skorupka

Agata Skorupka

Psycholog
Aleksandra Danel

Aleksandra Danel

Nauczyciel wspomagający, terapeuta zajęciowy
Patrycja Ferfecka

Patrycja Ferfecka

Pedagog, nauczyciel wspomagający
Sabina Szendera

Sabina Szendera

Logopeda, pedagog
Hanna Mężyk

Hanna Mężyk

Język angielski, TUS
Justyna Kajstura

Justyna Kajstura

Logopeda
Aneta Szczypka

Aneta Szczypka

Język angielski
Dorota Ryszka

Dorota Ryszka

Asystent
Lucyna Kajstura

Lucyna Kajstura

Asystent
Justyna Kajstura

Justyna Kajstura

Asystent
Aniela Penkala

Aniela Penkala

Asystent
Joanna Cebula

Joanna Cebula

Asystent
Anna Beczała

Anna Beczała

Asystent
Brygida Smalcerz

Brygida Smalcerz

Asystent
Beata Żerdka

Beata Żerdka

Asystent
Magdalena Mikuła

Magdalena Mikuła

Asystent
Bartłomiej Pokładnik

Bartłomiej Pokładnik

Religia
Jolanta Greń

Jolanta Greń

Rytmika
Renata Polok

Renata Polok

Zajęcia szachowe dla zerówki
Tomasz Wójcik

Tomasz Wójcik

Dogoterapia
Dorota Macura

Dorota Macura

Księgowa
Andrzej Penkala

Andrzej Penkala

Pracownik gospodarczy