Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. Przedszkole przyjmuje dzieci, które na dzień 1 września mają ukończone 2,5 r.
W przypadku wolnego miejsca w grupie wiekowej dziecko może rozpocząć uczęszczanie do placówki w trakcie trwającego roku szkolnego, po ukończeniu 2,5 r.

Harmonogram w formacie PDF można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ

Harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2023/2024

23.01 -10.02.2023 r. Rekrutacja wewnętrzna przedszkola, polegająca na:

1. Złożeniu przez rodziców DEKLARACJI UCZĘSZCZANIA dziecka w kolejnym roku przez rodziców naszych przedszkolaków.
2.
Złożenie przez rodziców KARTY ZGŁOSZENIA NOWEGO DZIECKA dla rodzeństwa naszych przedszkolaków lub absolwentów.

Zatwierdzenie ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach rocznikowych.

13.02 10.03.2023 r. Rekrutacja zewnętrzna, polegająca na:

1. Złożeniu KARTY ZGŁOSZENIA NOWEGO DZIECKA przez rodziców opiekunów prawnych, którzy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola. Wpisaniu dzieci na listę przedszkolaków wg kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej aż do wyczerpania się wolnych miejsc w przedszkolu.

* W przypadku wolnych miejsc przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia przez cały rok, a dzieci zostają zapisane wg kolejności zgłoszeń i miejsca w danej grupie rocznikowej.

13.0317.03.2023 r. Weryfikacja wszystkich kart zgłoszenia oraz listy rezerwowej z poprzedniego roku szkolnego.

Zatwierdzenie wyników rekrutacji i listy przedszkolaków na rok szkolny 2023/2024.

Utworzenie listy rezerwowej na rok szkolny 2023/2024.

20.03 31.03.2023 r. Przesłanie informacji mailowej o wyniku rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do wszystkich rodziców, który złożyli karty zgłoszenia w dniach 13.02 – 10.03.2023 r.
03.04 28.04.2023 r. DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dokonanie przez rodziców formalności związanych z przyjściem dziecka do przedszkola:
wpłata jednorazowej opłaty wpisowej (250 zł) w terminie do 28.04.2023 r.
– umówienie spotkania z dyrekcją w celu podpisania umowy oraz złożenie oryginału karty zgłoszenia wysłanej wcześniej mailowo podczas rekrutacji.

04.05 25.08.2023 r. DLA RODZICÓW DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ

W przypadku niedokonania w wyznaczonym terminie spraw formalnych przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola
dziecko zostanie skreślone z listy
a na jego miejsce będzie wpisane dziecko z listy rezerwowej aż do wyczerpania wolnych miejsc w przedszkolu.

29.0831.08.2023 r. Zebrania organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 z wychowawcami grup odbędą się w dniu 29.08.2023 r., w godzinach popołudniowych.

Zebrania pozostałych grup z wychowawcami odbędą się w dniach 30 31.08.2023 r.

Szczegółowe godziny zebrań, po ustaleniu z wychowawcami grup zostaną podane mailowo lub poprzez platformę INSO do dnia 25.08.2023r.