KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, podpisać i przesłać jej skan lub zdjęcie na maila rekrutacja.bajkowydworek@gmail.com

KLAUZULA RODO