Adaptacja do nowego środowiska, to proces który niektórym z nas przychodzi łatwo i szybko,
a innym zajmuje nieco więcej czasu. Niewątpliwie dla małego człowieka, takim nowym miejscem do którego będzie próbowało się zaadoptować jest przedszkole. Niezwykle ważne jest aby proces ten przebiegał w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to mała rewolucja nie tylko w życiu całej rodziny ale przede wszystkim w życiu małego człowieka, która może się wiązać z pewnymi trudnościami. Dla dziecka pierwszy dzień w przedszkolu jest tak samo nowym doświadczeniem jak dla nas pójście do nowej pracy – pełnej miejsc których jeszcze nie znamy, zasad których musimy się nauczyć oraz ludzi z którymi chcemy się poznać. Nie ma złotej metody na adaptację dla wszystkich dzieci – u każdego wygląda ona inaczej zarówno pod względem jej intensywności jak i czasu jej trwania.

Dziecko styka się z wieloma zmianami, np. zmiana przyzwyczajeń, odmienne oczekiwania, zmiana rytmu dnia, nauka obcowania z innymi dorosłymi i z rówieśnikami. Niektóre dzieci potrzebują wówczas większego wsparcia ze strony rodziców i personelu przedszkola.

JAK MOGĘ POMÓC MOJEMU DZIECKU W OKRESIE ADAPTACJI?

 • Na proces adaptacji niewątpliwie wpływa przekaz werbalny i pozawerbalny rodzica – dlatego dobre i pozytywne nastawienie opiekunów może sprawić, że dziecko szybciej zaadoptuje się do nowej sytuacji.

Dziecko widząc płaczącą w drzwiach mamę nie do końca wie, że mama się wzruszyła
i też ma prawo przeżywać ten moment – wręcz przeciwnie, może to być dla niego sygnał alarmowy: „UWAGA! Mama płacze, coś jest nie tak”. Uśmiechnięty rodzic dale dziecku jasny komunikat, że tu jest bezpiecznie – takie pozawerbalne „Idź będzie fajnie!” – dlatego drogie Mamy, płaczmy, wzruszajmy się ale jak dziecko nie widzi 😉

 • Nigdy nie powinno się straszyć dziecka przedszkolem nawet jeśli to są z pozoru niewinne komunikaty.

 • Bądź konsekwentny i ZAWSZE dotrzymuj słowa danego dziecku – gdy nie jesteśmy pewni czy będziemy w stanie spełnić obietnicę, lepiej nic nie obiecywać.

Jeśli rodzic powie dziecku, że przyjdzie po nie po obiedzie to dla małego człowieka będzie oznaczało moment bezpośrednio po zakończeniu posiłku a nie czas 2 godziny później – warto mieć to na uwadze. Konsekwentne działania dają dziecku stabilizację
i poczucie bezpieczeństwa, sprawiają, że ono potrafi przewidzieć co się wydarzy.

 • Rozmawiać z dzieckiem wcześniej o tym, jakie zmiany je czekają. Odwiedzić wraz z nim przedszkole, z cierpliwości odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości dziecka.

Można pokusić się o wprowadzenie w domu elementów z harmonogramu pracy przedszkola.

 • Wspierać samodzielność dziecka i pracować nad nią. Motywować do samoobsługi, pozwalać mu na nią. BARDZO DUŻO chwalić, za wszystkie małe samodzielne kroczki które uda mu się osiągnąć – włożenie czapki, ubranie kurteczki czy założenie butów.

 • Zachęcać dziecko i dawać mu możliwość zdobywania doświadczeń społecznych, nawiązywania nowych znajomości.

 • Na miejscu w przedszkolu, stosować raczej krótkie pożegnania, ponieważ wydłużanie tej chwili rozłąki nie sprawia, że dziecku jest łatwiej. Za to dużo rozmawiać o tym w domu, opowiadać jak to będzie wyglądać.

 • Chwalić dziecko za każdy przejaw radzenia sobie w nową rolą, za naukę nowych umiejętności.

JAK WYGLĄDA CZAS ADAPTACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU?

Każde dziecko które zostanie naszym przedszkolakiem ma prawo na tydzień przed rozpoczęciem stałego uczęszczania do nas przychodzić na 1-1,5h zajęcia adaptacyjne między 9.00 a 11.00.

Czas adaptacji dziecka jest ustalany wcześniej przez wychowawcę grupy z Rodzicem
i systematycznie, na miarę możliwości dziecka wydłużany – w czasie adaptacji rodzic może towarzyszyć dziecku, decyzję tę jednak zawsze zostawiamy do samodzielnego rozważenia ponieważ każde dziecko reaguje inaczej.

PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU – CO ZABRAĆ CZYLI TZW. WYPRAWKA

Przedszkole w ramach czesnego zapewnia każdemu dziecku większość rzeczy potrzebnych
do dobrej zabawy i rozwoju, dlatego to co trzeba ze sobą zabrać w pierwszym dniu ogranicza się do:

 • butów zmiennych dla dziecka

 • paczki suchych chusteczek higienicznych pakowanych po 100 szt.

 • paczki mokrych chusteczek

 • szczoteczki i pasty

 • dwóch lub trzech kompletów ubrań na zmianę